Effektivare resursutnyttjande

Mer frakt per lastbärare genererar färre transporter totalt, vilket i slutändan leder till en minskning av koldioxidutsläppen, minskad fossil bränsleförbrukning och bättre vinstmarginaler och fraktsatser. Fortfarande visar statistik att någonstans mellan 30 och 40% av ledigt utrymme på lastade släp inte utnyttjas. Det finns intressanta trender inom hållbar frakt som riktar sig till det tomma utrymmet bland transporterna.

Den goda nyheten är att det finns flera effektiva optimeringsprogram på marknaden som maximerar tillgänglig kapacitet genom att överväga inte bara produktdimensioner utan även deras fullständiga 3D-profil, densitet och känslighet för skador. Genom att implementera optimeringsprogram kan avsändare och transportörer väsentligt öka effektiviteten hos deras lastbärare.

Kontakta oss